“AI” PHẢI HỌC “QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH”?

1. Chủ doanh nghiệp đi lên từ “Nghề”.

2. Giám đốc điều hành.

3. Gián đốc chức năng.

4. Tổng quản lý.

5. Giám đốc tài chính.

6. Kế toán trưởng doanh nghiệp.

7. Trưởng phòng tài chính, Kế toán.

LỢI ÍCH BẠN CHẮC CHẮN NHẬN ĐƯỢC KHI THAM DỰ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Click vào nút để xem nội dung chi tiết từng phần

Phần 1: Tài Chính và Mục tiêu Quản trị tài chính
1. Nhận diện “Bức tranh tổng thể” Tài chính Công ty
2. Mục tiêu Quản trị “hiệu quả” Tài chính công ty
3. Áp dụng “Quản trị sự Ưu tiên” trong “Quản trị Tài chính công ty”
4. Vận dụng Nhận diện “Bức tranh tổng thể” và xác định “Mục tiêu Quản trị tài chính” công ty của Bạn. 
Phần 2: Kết quả kinh doanh và Quản trị KQKD
1. Kết quả kinh doanh và Quy trình 8 Bước làm chủ KQKD LÃI
2. Case study – Quy trình 8 Bước làm chủ KQKD theo “cơ chế khoán”
3. Thực hành Quy trình “8 Bước” làm chủ KQKD tại đơn vị Bạn
4. Phương pháp lập Báo cáo KQKD theo “Nội dung chi” và “Hạn mức chi”
5. Thực hành Lập Báo cáo KQKD theo “Nội dung chi” và “Hạn mức chi” tại đơn vị Bạn
Phần 3: Dòng tiền và Quản trị Dòng tiền
1. Dòng tiền và Yếu tố Ảnh hưởng đến Dòng tiền
2. Phân biệt “Dòng tiền” và “Kết quả Kinh doanh”
3. Quy trình 8 Bước” làm chủ “Dòng tiền dương” phương pháp “Trực tiếp” và “Gián tiếp”
4. Case study – 8 Bước làm chủ “Dòng tiền dương”
5. Thực hành “Quy trình 8 Bước” làm chủ “Dòng tiền dương” tại công ty của Bạn
6. “02 Sơ đồ” Mô tả cách thức “Vận hành đúng” Dòng tiền trong DN
7. 20 Chiến lược “Kiểm soát” “Tài sản, Nguồn vốn và Dòng tiền dương” và Case study thực tế.
8. Thực hành “Lựa chọn” chiến lược “Kiểm soát” “Tài sản, Nguồn vốn và Dòng tiền dương” áp dụng cho công ty Bạn.
9. Quản trị “Rủi ro” Ảnh hưởng đến “LÃI/LỖ” và “Dòng tiền” 
Phần 4: Sức khỏe tài chính và Chỉ số Sinh lời
1. “Sức khỏe tài chính” công ty và “Bộ phận cấu thành” 
2. Đánh giá “Sức khỏe tài chính” và “Rủi ro tài chính” công ty
3. Lập Báo cáo “Sức khỏe tài chính” công ty
4. Phương pháp xác định “Giá trị sổ sách” công ty
5.  Phân tích các chỉ số sinh lời công ty (ROS, ROA, ROE, ROI)
Phần 5: Thuế và Mô hình An toàn Thuế
1. Thuế GTGT và chiến lược Giảm thuế GTGT
2. Thuế TNDN và chiến lược Giảm thuế TNDN
3. Thuế TNCN và chiến lược Giảm thuế TNCN
4. “Rủi ro thuế” và “Mô hình An toàn thuế”
5. Case study – “Rủi ro” và “Mô hình An toàn Thuế”
6. Áp dụng Đánh giá “Rủi ro Thuế” và xây dựng “Mô hình An toàn thuế” cho công ty của Bạn 
Phần 6: Kế toán và Quản trị Phòng Kế toán
1. Kế toán và Chức năng Kế toán thế kỷ 21 
2. “Luồng công việc” Phòng Kế toán
3. “Cơ cấu tổ chức” và “Chức năng, nhiệm vụ từng vị trí” trong Phòng Kế toán 
4. KPIs đánh giá “hiệu suất” làm việc Phòng Kế toán công ty

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

Ths, KTV HOÀNG VĂN CƯƠNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CATACHI

Tên viết tắt: CATACHI

CÙNG DOANH NHÂN CÂN TÀI CHÍNH

Thành thật I Thấu hiểu I Thông thái

Mã số thuế: 4201776449

Địa chỉ: STH06.10, Đường 27, KĐT mới Lê Hồng Phong 1, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline: 0901919449

Email: catachi.cantaichinh@gmail.com

Website: https://catachi.vn

Đăng ký tư vấn

DỊCH VỤ TIN DÙNG