Hướng dẫn chi tiết về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

Việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nghĩa vụ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Quyết toán thuế TNDN là quá trình tính toán lại số thuế TNDN cần nộp trong năm, dựa trên hiệu suất thực tế của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Quyết toán thuế TNDN giúp doanh nghiệp điều chỉnh số thuế TNDN tạm nộp trong năm, từ đó tránh được tình trạng nộp thiếu hoặc nộp thừa thuế.

Trong bài viết này, CATACHI sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về quyết toán thuế TNDN năm 2023, theo Công văn số 1016/CTBDU-TTHT ngày 12/1/2024 của Cục Thuế Bình Dương. Bài viết sẽ đi sâu vào các điều lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, cũng như danh sách tài liệu cần thiết để thực hiện quy trình quyết toán thuế TNDN một cách hiệu quả.

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2023

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2023

Lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

Theo Công văn số 1016/CTBDU-TTHT, CATACHI chia sẻ những điểm quan trọng cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2023, bao gồm:

 • Đảm bảo tổng số thuế TNDN tạm nộp trong 04 quý không dưới 80% so với tổng số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Việc tạm nộp ít hơn 80% có thể dẫn đến phạt tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP.
 • Hạn chót gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 sau kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Doanh nghiệp cần tuân thủ thời hạn này để tránh phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP.

Các hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2023

Các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2023 cần đầy đủ các tài liệu quan trọng, bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán theo mẫu số 03/TNDN, được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Tờ khai này phải được chính thức ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính năm, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm cũng phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, kế toán trưởng và kiểm toán viên (nếu có). Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu này để thực hiện quy trình quyết toán thuế TNDN một cách hiệu quả.

Dựa trên các tình huống cụ thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể kèm theo một hoặc một số Phụ lục sau trong quá trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Dành cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, nhiều sản phẩm, hoặc có mặt tại nhiều địa bàn khác nhau.
 • Phụ lục chuyển lỗ: Phục vụ cho các doanh nghiệp ghi nhận số chuyển lỗ từ các năm trước sang năm quyết toán.
 • Phụ lục về ưu đãi thuế: Đối với doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật.
 • Phụ lục số thuế đã nộp ở nước ngoài: Dành cho doanh nghiệp có thu nhập từ nước ngoài và đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế ở các quốc gia khác.
 • Phụ lục về số thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong năm quyết toán.
 • Phụ lục phân bổ số thuế cho cơ sở sản xuất: Dành cho doanh nghiệp có nhiều cơ sở sản xuất tại các địa bàn khác nhau, yêu cầu phân bổ số thuế phải nộp một cách chi tiết.

Đối với doanh nghiệp tham gia giao dịch liên kết, quy trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đòi hỏi bổ sung các tài liệu theo quy định tại Phụ lục I, II, III, IV điều chỉnh theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. Cụ thể, những tài liệu này bao gồm:

 1. Báo cáo về giao dịch liên kết và giá chuyển giữa các bên liên kết: Tài liệu chi tiết về các giao dịch liên kết cùng giá chuyển giữa các đối tác.
 2. Báo cáo về phương pháp xác định giá chuyển giữa các bên liên kết: Mô tả cách thức xác định giá chuyển giữa các bên liên kết trong quá trình quyết toán thuế.
 3. Báo cáo về phân tích so sánh giá chuyển giữa các bên liên kết với giá thị trường: Đánh giá và so sánh giá chuyển giữa doanh nghiệp và giá thị trường để đảm bảo tính công bằng và hợp lý.
 4. Báo cáo về các yếu tố ảnh hưởng đến giá chuyển giữa các bên liên kết: Phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xác định giá chuyển giữa các đối tác liên kết.

Các mẫu báo cáo và yêu cầu được nộp trong quá trình báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

các mẫu báo cáo tài chínhCác mẫu báo cáo yêu cầu được nộp

Theo Công văn số 1016/CTBDU-TTHT, quy trình nộp báo cáo tài chính năm 2023 đặt ra các yêu cầu quan trọng như sau:

 • Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về kế toán doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể chọn nộp báo cáo tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Báo cáo tài chính cần được nộp cả bằng hình thức in và điện tử. Hình thức in phải có chữ ký và dấu của người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng và kiểm toán viên (nếu có). Hình thức điện tử phải gửi qua hệ thống quản lý thuế quốc gia.
 • Doanh nghiệp phải tuân thủ thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023 trước ngày 31/3/2024 để tránh xử phạt theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 08/9/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính thuế.
 • Đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ và không có sai sót về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh. Tuân thủ nguyên tắc, phương pháp và quy định về kế toán và báo cáo tài chính theo luật kế toán và các văn bản hướng dẫn là điều quan trọng.

Kết luận

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 không chỉ là một trách nhiệm quan trọng mà còn đầy đủ những khía cạnh phức tạp đòi hỏi sự chú ý và tận tâm từ phía doanh nghiệp. Để thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp một cách chính xác và an toàn, các doanh nghiệp cần tập trung vào những điểm quan trọng, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài liệu cần thiết. Đồng thời, việc nộp báo cáo tài chính đúng mẫu, đúng thời hạn cùng với cam kết về tính trung thực, khách quan và đầy đủ của báo cáo tài chính là không thể phớt lờ.

Tài liệu: Công văn số 1016/CTBDU-TTHT ngày 12/1/2024

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *