Báo cáo Minh bạch tài chính cho HKD, Doanh nghiệp

HÙN TIỀN LÀM CHUNG
KHÔNG MINH BẠCH TÀI CHÍNH – HẬU QUẢ “TAI HẠI”
Để Minh bạch tài chính khi Hùn tiềm làm ăn chung, Mất lòng trước, được lòng sau.
Nhất định Bạn phải lập 08 loại Báo toán Kế toán sau, tùy theo nhu cầu mà triển khai ở dạng tổng hợp hoặc chi tiết. Bao gồm:
1. Báo cáo Đầu tư và Góp vốn
2. Báo cáo Mua hàng và thanh toán
3. Báo cáo Bán hàng và thu tiền
4. Báo cáo Tồn kho và Giá vốn hàng bán
5. Báo cáo Chi Đầu tư và Chi phí vận hành
6. Báo cáo Kết quả Kinh doanh tháng
7. Báo cáo Tình hình tài chính tháng
8. Báo cáo Tạm chia lợi nhuận tháng
Các Báo cáo này nhất định phải được lập hàng tháng, có ký xác nhận của các bên cùng tham gia góp vốn.

Tiêu chuẩn với các Báo cáo Kế toán minh bạch tài chính phải thỏa mãn 4 tiêu chuẩn:
1. Thông tin tài chính “Thích hợp”
2. Thông tin tài chính “Đầy đủ”
3. Thông tin tài chính “Tin cậy”
4. Thông tin tài chính “Kịp thời”

Nếu Bạn cần Mẫu Báo cáo này để triển khai Minh Bạch tài chính cho Cơ sở kinh doanh làm chung, hãy kết nối CATACH mến tặng Bạn!

Nếu Bạn muốn CATACHI làm dịch vụ và tư vấn hãy Kết nối, CATACHI sẵn sàng giúp bạn.

******
CÔNG TY CỔ PHẦN CATACHI
Cùng doanh nhân Cân tài chính
Thành thật I Thấu hiểu I Thông thái
49 Hồng Lĩnh, Nha Trang
Hotline: 090 1919 449

Catachi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *