Nhà phân phối có phải thực hiện Đăng ký khuyến mại không?

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, Công ty của chị là nhà cung cấp hàng điện tử cho các bên phân phối để bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Chị băn khoăn: Nhà phân phối có phải đăng ký khuyến mại không?

Công ty chị Thảo có một số chương trình khuyến mại áp dụng cho người tiêu dùng, như khi người tiêu dùng mua hàng thì được tặng kèm quà tặng. Công ty đã thông báo chương trình theo quy định về khuyến mại, và các nhà phân phối là bên trực tiếp chuyển quà tặng cho khách hàng khi bán hàng trực tiếp cho khách hàng.

Các nhà phân phối không đăng ký/thông báo lại chương trình khuyến mại nữa vì Công ty đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, theo hướng dẫn từ chuyên viên của Sở Công Thương, trong trường hợp khuyến mại nêu trên, các nhà phân phối cũng phải làm lại thủ tục thông báo chương trình khuyến mại (như Công ty đã làm), hoặc phải ký Hợp đồng dịch vụ khuyến mại với Công ty theo Điều 89, 90 của Luật Thương Mại.

Chị Thảo nhấn mạnh, phía Công ty không đồng ý với quan điểm này vì đối với những chương trình khuyến mại (của nhà cung cấp) mà đối tượng được ưu đãi là người tiêu dùng thì các nhà phân phối chỉ là bên trung gian thực hiện chuyển quà cho khách hàng (vì chúng tôi không bán lẻ đến tay người tiêu dùng). Trong những trường hợp này, các nhà phân phối không phải là bên cung cấp “dịch vụ khuyến mại” như chuyên viên đã tư vấn.

Chị Thảo mong nhận được sự hướng dẫn từ phía Bộ Công Thương về cách hiểu và cách thực hiện như hiện nay của Công ty chị đã phù hợp hay chưa?

Về câu hỏi của chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) trả lời như sau:

– Điểm a khoản 1 Điều 2 nghị định hướng dẫn luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại theo VBHN nghị định số: 22/VBHN-BCT ngày 20/3/2020 quy định: Thương nhân thực hiện khuyến mại gồm thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật).

– Điểm a khoản 1 Điều 16 VBHN nghị định số: 22/VBHN-BCT ngày 20/3/2020  quy định quy định: Đối với trường hợp quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 2 VBHN Nghị định  số 22/2020 quy định: Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối mà thương nhân thực hiện khuyến mại đã thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký thực hiện khuyến mại thì thương nhân phân phối không phải thực hiện các thủ tục hành chính này nữa.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Xúc tiến thương mại – Cục Xúc tiến thương mại.

Địa chỉ: 20 Lý thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 043 826 4688/53; Fax: 043 9348142.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *